≡ Meny
Framtida

i samarbeid med ABC Startsida

Demonstrantar i Paris viser si avsky mot dødsstraff. Foto: World Coalition Against Death Penalty

Kva veit du om dødsstraff i Noreg og verda?

I demokratiske USA sit tusenvis av fangar på «death row» og kvart år vert eit ukjent antall menneskjer avretta verda over.

Kva veit du eigentleg om dødsstraff før og no?

Ta quizen

Kva veit du om berekraftig forbruk, resirkulering og utslepp? Test kunnskapane dine her. Foto: Colourbox.com

Kor berekraftig er du?

Kva veit du om kor mykje me kastar, kva me resirkulerer og kvar dei største utsleppa kjem frå? Prøv deg fram her – kanskje lærer du noko nytt.

Kjelder: Framtiden i våre hender, ung.no, sortere.no

Ta quizen

Tone Damli og Lerum Husholdningssaft – to symbol på Sogn og sognemålet. Forstår du desse orda? Foto: Øystein Klakegg, MK Bergen Reklamebyrå AS

Skjønna du sognamaol?

Det kan vera "oye vanskele" – altså kjempevanskeleg – å forstå sognemål. Eller er det det? Sjå kor god du er på "grautmålet" her, i quizen laga i samarbeid med språkvitar Øystein A. Vangsnes.

Ta quizen

Ei «sugga» og eit «illskebeist» til frå dialektboka «Kav stril». Illustrasjon: Atle Oen

Kjenner du strileorda?

Orda i denne quizen er henta frå den humoristiske dialektboka «Kav stril». Ein del av dei er i dag meir eller mindre ute av bruk og ein del av dei finst òg i andre dialektar. Både uttale og meining kan variera frå stad til stad. 

Skjønar du kva desse strileorda betyr?

Ta quizen

Lange Flate Ballær frå 2006 fortel historia om seks kompisar frå Fredrikstad som reiser på tur – men forstår du kva dei prekær om?

Kan du Østfold-dialekten?

Østfold-dialekten har ofte fått ei eiga i sketsjar, men er så mykje meir. Her har du eit lite utval av ord og uttrykk frå Østfold-dialekten du kan bryna deg på. Klarar du alle?

Ta quizen

Berlevåg har henta slagordet sitt frå mannskoret frå dokumentaren «Heftig og begeistret». Foto: Europafilm

Kan du dine kommuneslagord?

Berlevåg er «heftig og begeistret» og «Bykle ser langt». Kva slagord bruker norske kommunar for å lokke til seg folk?

Ta quizen