≡ Meny
Framtida

i samarbeid med ABC Startsida

Tema: Nynorsk, Høgre

Populisme frå Ødegaard

Kvifor utspelet til Torger Ødegaard om sidemål ikkje held vatn.

Janne Nygård
onsdag 8. juni 2011 15.55

Populisme frå Ødegaard Utdanningsråd Torger Ødegaard (H) er uroa for haldningane til nynorsk. FOTO: Wikipedia/GNU-lisens/Bjerke vgs.

Skulebyråd i Oslo, Torger Ødegaard (H), trugar med å søkje Utdanningdirektoratet om at alle elevar i osloskulen skal få sleppe å lære skriftleg sidemål for å bli betre til å skrive norsk. Han meiner at “nynorsk litteratur og kultur bør læres muntlig, og dermed vil flere dyktiggjøre seg i skriftlig norsk.” ifylgje Aftenposten.

Dette seier Ødegaard sjølv om Utdanningsdirektoratet har sagt klårt i frå om at søknader om slike forsøk ikkje vert innvilga. Dessutan har det sitjande bystyret allereie i 2008 sagt klårt ifrå om at dei heller vil satse på å styrkje sidemålsopplæringa i staden for å kutte ho ut eller gjere ho “valfri”. Dette veit Ødegaard. Kvifor lovar han veljarane sine noko han ikkje kan halde? Dette er populisme og ikkje praktisk og framtidsretta politikk.

Det vert ofte vist til resultata av det såkalla “Oslo-forsøket” der nokre vidaregåande skular i Oslo fekk fritak frå skriftleg sidemål. Dette forsøket er vorte kritisert, funna er ikkje eintydige og forskingsinstitusjonen som utførte evalueringa av forsøket, NIFU-step, sa sjølv at dei ikkje var kvalifiserte til det og åtvara mot at denne rapporten vart brukt politisk.

I 2008 gjorde bystyret i Oslo eit vedtak om å styrkje sidemålsopplæringa. Så går det sjølvsagt an å setje eit spørsmålsteikn ved kva Oslo kommune eigentleg har gjort dei siste fire åra for å gje sidemålsopplæringa eit løft. Svaret er: Dei har ikkje løfta ein finger.
 


Oppdatert: onsdag 8. juni 2011 15.55
KommentararJanne Nygård

Janne Nygård (f. 1989) er fødd i Jølster. Ho har bakgrunn frå den organiserte målrørsla og arbeider i Det Norske Samlaget. Ho er for tida busett i Berkeley, California.

 
ANNONSE: